Μέθοδοι Υπολογισμού Ύπαρξης Παχυσαρκίας (Μέρος Α')

Έχουμε μιλήσει σε παλαιότερο άρθρο για την παχυσαρκία και πώς αυτή σχετίζεται με διάφορα προβλήματα υγείας. Στο κλινικό περιβάλλον υπάρχουν διάφορες πρακτικές μέθοδοι που υποδηλώνουν την ύπαρξη παχυσαρκίας. Μερικοί από αυτές είναι:
• Υπολογισμός του Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ)
• Μέτρηση της Περιφέρειας Μέσης
• Υπολογισμός του λόγου της Περιφέρειας Μέσης προς την Περιφέρεια Ισχίων
• Υπολογισμός Υποδόριου Λίπους.

Στο σημερινό μας άρθρο θα ασχοληθούμε με τον ΔΜΣ, μια από τις πιο εύκολες μεθόδους για την εκτίμηση του διατροφικού κινδύνου λόγω ύπαρξης παχυσαρκίας.

Τι είναι ο ΔΜΣ;


Ο ΔΜΣ εκφράζει το πηλίκο βάρος/ύψος2 (σε kg/m2) και έχει καλή συσχέτιση µε το ποσοστό λίπους του σώµατος. Π.χ. αν ένα άτομο είναι 70 κιλά και έχει ύψος 1,70 μέτρα, ο ΔΜΣ του υπολογίζεται διαιρώντας το 70 δια του 1,70 στο τετράγωνο και ισούται με 24. Συνήθως χρησιµοποιούνται τα ίδια φυσιολογικά όρια (πίνακας- εικόνα 1) για άνδρες και γυναίκες και για ενηλίκες διαφορετικής ηλικίας, αφού διαπιστώθηκε ότι οι συσχετίσεις ΒΜΙ και θνησιµότητας – νοσηρότητας είναι παρεµφερείς.Πίνακας. Κατηγοριοποίηση ΔΜΣ και συσχέτιση με κίνδυνο νοσηρότητας.

Εικόνα 1. Σχηματική απεικόνιση ΔΜΣ


Περιορισμοί στην χρήση του ΔΜΣ


Το σύστημα ταξινόμησης μπορεί να υποτιμά ή υπερεκτιμά τους κινδύνους για προβλήματα υγείας σε ενήλικα άτομα, όπως σε άτομα με αυξημένη μυϊκή μάζα (αθλητές οι οποίοι μπορεί να έχουν πολύ μειωμένο σωματικό λίπος και αυξημένη μυϊκή μάζα – αυτό έχει ως συνέπεια αυξημένου ΔΜΣ, χωρίς όμως να υπάρχει κίνδυνος νοσηρότητας) (εικόνα 2). Άτομα με πολύ λεπτόσωμη κατασκευή του σώματος και άτομα που βρίσκονται στην αρχή της ενηλικίωσης που δεν έχουν ολοκληρώσει την ανάπτυξη τους μπορεί να είναι άτομα με ΔΜΣ κάτω από το 18.5 χωρίς να υπάρχει κίνδυνος για την υγεία τους. Τα ηλικιωμένα άτομα (μεγαλύτερα από 65 ετών), επίσης, έχουν διαφορές στο ΔΜΣ από τα ενήλικα άτομα χωρίς να υπάρχει ένδειξη νοσηρότητας.


Εικόνα 2. Αθλητής και παχύσαρκος ?


Από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι ο ΔΜΣ είναι απλά ένας δείκτης εκτίμησης της διατροφικής μας κατάστασης. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε και άλλα εργαλεία προκειμένου να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για την εκτίμηση της ύπαρξης παχυσαρκίας ή όχι.

Στο επόμενο άρθρο μας θα ασχοληθούμε με την μέτρηση της περιφέρειας μέσης και ισχίων καθώς και με τις μεθόδους υπολογισμού του υποδόριου λίπους.

Το άρθρο δημοσιεύεται και στο dancenews.gr (Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο)


Δημοσίευση σχολίου

Οι Αγαπημένες σας Αναρτήσεις

Οι Αγαπημένες σας Αναρτήσεις!