Νέα Έρευνα: Οι διαιτητικές πηγές νατρίου και καλίου και ο συσχετισμός της πρόσληψής τους στον γενικό πληθυσμό της Γαλλίας


Ο σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας ήταν να εξερευνήσει τις διαιτητικές πηγές νατρίου και καλίου και τους βιολογικούς, συμπεριφοριστικούς και κοινωνικο-δημογραφικούς παράγοντες που συσχετίζονται με την υψηλή πρόσληψη νατρίου και χαμηλή πρόσληψη καλίου στον γενικό πληθυσμό της Γαλλίας.

Η έρευνα διεξήχθη σε δείγμα που περιελάμβανε τόσο ενήλικες όσο και παιδιά, ενώ η ημερήσια πρόσληψη νατρίου και καλίου εκτιμήθηκε με την συμπλήρωση επταήμερου ημερολογίου
καταγραφής τροφίμων.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μέση πρόσληψη νατρίου ήταν αρκετά υψηλότερη από τις παρούσες συστάσεις για τον γενικό πληθυσμό, ενώ αντίστοιχα η μέση πρόσληψη καλίου ήταν αρκετά χαμηλότερη από τις συστάσεις. Η κατανάλωση μιας διατροφής υψηλής σε νάτριο και χαμηλής σε κάλιο παρατηρήθηκε στις μικρές ηλικίες και το φαινόμενο φάνηκε να εντείνεται κατά την ενήλικο ζωή, ειδικά στους άντρες που ζουν σε μικρές κοινωνίες. Αυτό υποδεικνύει την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης και εφαρμογής προγραμμάτων στον πληθυσμό που να στοχεύουν στην μείωση της κατανάλωσης νατρίου και στην αύξηση της κατανάλωσης καλίου, σύμφωνα με τους ερευνητές. Η επιλογή συγκεκριμένων κατηγοριών τροφίμων μπορεί να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Το συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι η υψηλή πρόσληψη νατρίου και η χαμηλή κατανάλωση καλίου παρατηρήθηκεσε όλο τον πληθυσμό. Το γεγονός δε ότι οι κυριότερες διαιτητικές πηγές νατρίου και καλίου δεν ήταν, τουλάχιστον ως επί το πλείστον, ίδιες σε όλο τον πληθυσμό δείχνει ότι είναι εφικτή η ταυτόχρονη αύξηση της πρόσληψης νατρίου και η μείωση της πρόσληψης καλίου σε ατομικό επίπεδο. Η ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην πρόσληψη νατρίου και καλίου στον πληθυσμό έχει σημαντικές συνέπειες στη δημόσια υγεία, καθώς τα ευεργετικά αποτελέσματα της κατανάλωσης καλίου αντισταθμίζουν σε κάποιο βαθμό τις αρνητικές συνέπειες της αυξημένης πρόσληψης νατρίου.

Από τα πορίσματα αυτής της έρευνας, είναι εμφανές ότι πρέπει να γίνεται συνεχής εκπαίδευση στον γενικό πληθυσμό για τους κινδύνους που ελλοχεύουν από την αυξημένη κατανάλωση αλατιού (δηλαδή νατρίου), από τις τροφές. Επίσης, θα πρέπει να γίνει σαφής διαχωρισμός μεταξύ των τροφίμων που είναι πλούσια σε κάλιο και εκείνων που είναι πλούσια σε νάτριο ώστε να μπορούν οι καταναλωτές να κάνουν πιο υγιεινές επιλογές.

Τρόφιμα πλούσια σε κάλιο είναι τα φρούτα, λαχανικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και το κρέας, ενώ υπάρχουν πλέον και τρόφιμα εμπλουτισμένα σε κάλιο. Τρόφιμα που πρέπει να αποφεύγονται λόγω της αυξημένης περιεκτικότητάς τους σε νάτριο είναι τα τυριά, το ψωμί, το fast food καθώς και τα παστά τρόφιμα.
Δημοσίευση σχολίου

Οι Αγαπημένες σας Αναρτήσεις

Οι Αγαπημένες σας Αναρτήσεις!